کالری‌ها را چطور تقسیم کنیم

چگونه کالری خود را تقسیم کنیم؟ 

یک قانون کلی در مورد مصرف پروتئین در دنیای بدنسازی وجود دارد و آن مصرف ۲/۲ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. در نتیجه هنگامی که کالری مصرفی خود را کاهش می‌دهید بهترین درصد برای شما ۴۰ درصد پروتئین، ۴۰ درصد کربوهیدرات و ۲۰ درصد چربی است.

در هنگام افزایش کالری برای افزایش وزن بهترین راه افزایش میزان کربوهیدرات به ۶۰ درصد می‌باشد.

همچنین برای نگهداری وزن، تقسیم متعادل ۵۰،۳۰،۲۰ شاید بهترین تقسیم برای کالری روزانه باشد.

[clean-login]

لطفا تیک "به یاد داشته باش" را فعال کنید