شاخص گلوکوز یا اندیس گلیسمی

شاخص گلوکز مقدار قندی را نشان می‌دهد که پس از مصرف کربوهیدرات در واحد زمان در بدن آزاد می‌شود. این شاخص از ۱ تا ۱۰۰ درجه بندی گردیده است. شاخص گلوکز بالا برای یک کربوهیدرات به این معنی است که آن کربوهیدرات پس از مصرف، قند خون را در مدت کمی به مقدار زیادی بالا می‌برد یا به عبارت دیگر قند خود را فوری در بدن آزاد می‌کند و این باعث می‌شود پیرو آن مقدار زیادی انسولین در بدن آزاد گردد. عکس آن، شاخص گلوکز پایین برای یک کربوهیدرات به این معنی است که آن کربوهیدرات قند خود را به طور ملایم و تدریجی و در مدت زمانی بلند آزاد کرده و در اختیار بدن انسان قرار می‌دهد در نتیجه باعث می‌شود یک سطح ثابت، یکنواخت و ملایم از انسولین در بدن آزاد شود.

متخصصان توصیه می‌کنند برای سلامتی بیشتر تا حد ممکن از کربوهیدرات‌هایی با شاخص گلوکز کمتر از ۵۵ و کمتر از ۷۰ استفاده شود. اشخاصی که عادت به استفاده کربوهیدرات‌هایی با شاخص گلوکز بالا دارند، در عمل بدنشان در یک چرخهٔ معیوب قرار می‌گیرد زیرا به علت ترشح زیاد انسولین سریعتر احساس ضعف و گرسنگی کرده و مجبورند دوباره غذا بخورند.

منابع:

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/glycemic-index-and-glycemic-load-for-100-foods

https://fa.m.wikipedia.org

[clean-login]

لطفا تیک "به یاد داشته باش" را فعال کنید