علت صدای مفاصل چیست

بسیاری از اوقات هنگام حرکات ورزشی صدایی از مفاصل شنیده می‌شود. این صداها در مفاصلی مانند زانو و کمر(هیپ) بیشتر شنیده می‌شوند. اغلب اوقات این صداها مربوط به ترکیدن حباب‌های موجود در مفاصل است که امری طبیعی می‌باشد. 

این صداها وقتی نگران کننده می‌شوند که با درد یا ورم همراه باشند در این صورت حتما به یک پزشک متخصص رجوع کنید

[clean-login]

لطفا تیک "به یاد داشته باش" را فعال کنید