جلوبازو با سیستم ۲۱ تکراری

جلوبازو با سیستم ۲۱ تکراری
این سیستم که مخترع آن آرنولد می‌باشد یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش سایز جلوبازو است
در این روش باید دامنه حرکت جلو بازو (دمبل یا هالتر) را به نصف تقسیم کرده یعنی ۷ تکرار قسمت پایینی حرکت، ۷ تکرار قسمت بالایی حرکت و ۷ تکرار هم در دامنه کامل انجام شود

[clean-login]

لطفا تیک "به یاد داشته باش" را فعال کنید